Xtrade ilə CFD alış-verişi et

Bizim güclü və yenilikçi ticarət platformamız sizə rəqabətli spredlər və geniş CFD alətlərimizdən marjalar təklif edir.

Xtrade ilə CFD alıb satın

Xtrade ilə Fərq Müqavilələri (CFD-lər) – maliyyə bazarlarında alqı-satqının dəyişkən yolu.

CFD ticarəti bazarda aktivin azalması və ya artmasından asılı olmayaraq gələcək dəyərlə mövqe açmaq imkanı verir.

İndi başla! Səhmlər, Əmtəə, İndekslər və Forex ilə CFD alıb-satın.

Komissiyasız - Dəqiq təyin edilmiş Spredlər!

Alış və Satış qiymətləri arasında dəqiq təyin edilmiş spredlər. Komissiyasız alqı-satqıdan faydalanın! Bizim xidmət haqlarımıza baxmaq üçün Buraya Kliklə.

Kredit lingi ilə CFD alıb satın

Kredit lingi aləti ilə ticarət potensialınızı artırın. Unutmayın ki, kredit lingi sizin xeyrinizə və əleyhinizə işləyə bilər və siz müvafiq ehtiyat tədbirləri görməlisiniz.

Bazarın Artması və ya Azalmasından asılı olmayan CFD ilə ticarət edin

Açılan slış və ya satış mövqelərinizi müəyyən etmək üçün bazar təkliflərindən istifadə edin. Qısa və ya uzun yolla gedin.

Xtrade ilə ticarət hesabı açın

Xtrade ilə hesab açmaq 2 dəqiqədən az çəkir. Kredit Kartı, Skrill və ya Bank Köçürməsindən istifadə edərək hesabınızı artırın.

CFD siyahısı

"FƏRQ MÜQAVİLƏLƏRİ" (CFD-LƏR) ÜÇÜN MƏHSULUN TƏSVİRİ

Ticarət Şərtləri

Müştəri bilir və razılaşır ki, Şirkət Müştərini CFD-lər, CFD-lər üçün aktivlər və (mümkünsə) aktivlərin alınıb satıldığı mübadilələrlə bağlı heç bir məsləhətlə təmin etməyəcək və ya Müştərinin bu cür məsləhət və/və ya tövsiyə istədiyi hallar daxil olmaqla sərmayə yatırmaq üzrə tövsiyələr verməyəcəkdir. Müştəri hər bir və bütün sərmayə yatırma qərarlarını müstəqil şəkildə verməlidir.

Maksimum Mümkün İtki

Təyinatına görə CFD-lər (Fərq Müqavilələri) əsas aktivlə bağlı heç bir hüquq (və ya öhdəlik) vermir. Şirkət Müştərinin ticarət hesabına daxil edilmiş CFD müqaviləsinin pul dəyərini qaytarmalıdır (və ya müvafiq olduqda çıxmalıdır). Bu pul dəyəri CFD mövqeyinin açılma və bağlanma qiyməti (Müştərinin təşəbbüsü ilə açılan və bağlanan) arasında fərq olmalıdır; daha azı premium xərc yaratdıqda. Bu xalis nəticə mənfi (itki) və ya müsbət (mənfəət) ola bilər. Hər hansı Müştəri üçün mümkün itki yalnız CFD mövqeyinin açılması üçün istifadə edilən marja deyil, eyni zamanda Müştərinin öz ticarət hesabına yatırdığı məbləğin hamısı və ya bir hissəsinə də tətbiq edilə bilər. Müştərinin itkiləri yatırılmış depozit məbləğinin hamısını keçərsə, bütün açıq mövqelər ləğv ediləcək və mövcud balans 0-a bərabər olacaq. Müştərinin balansı 0-dan aza düşərsə (yəni, mənfi balans) Şirkət nizamlayıcı tələblərə əsasən adı gedən balansı 0-a qaytarmalıdır (mənfi balansdan mühafizə). Aşağıdakı rəqəmsal nümunəyə istinad edin.

Dəyişkənlik:

Əsas aktivdən alınan CFD-nin qiyməti (səhmlər, indekslər və ETF-lər daxil olmaqla; CFD siyahısı bölməsindən təfərrüatlara baxın) yüksək dəyişkən ola bilər. Maliyyə alətləri və əsas aktivin qiyməti sürətli şəkildə dəyişə və Müştəri və ya Şirkətin idarə edə biləcəyi geniş çərçivədən kənara çıxa bilər. Müəyyən bazar şərtlərində müştərinin sifarişinin qeyd edilən qiymətlərdə icra edilməsi mümkün olmaya bilər. Maliyyə alətlərinin və əsas aktivlərin qiymətlərinə hər şeydən əlavə yerli və beynəlxalq siyasətlərin dəyişməsi və iqtisadi tədbirlər, eləcə də müvafiq bazarların şərtləri təsir edəcəkdir.

Derivativ Maliyyə Alətlərindəki Birja xarici əməliyyatlar:

Şirkətin təklif etdiyi CFD-lər birja xarici əməliyyatlardır (yəni, birjadan kənar), Şirkətin təklif etdiyi onlayn ticarət platforma(lar)ı isə idarə edilən bazara və ya çoxtərəfli ticarət imkanına bağlı deyil (məsələn, səlahiyyətli fond birjası).


Şirkət tərəfindən təyin edilən ticarət şərtləri müvafiq hərəkət etməmiz və Müştəri MüqaviləsiƏn yaxşı Faiz dərəcəsi və Sifarişin İcrası Siyasətimizə əməl etməmiz üçün ən yaxşı icra etdiyimiz hər hansı öhdəliklərə tabedir. Hər CFD və həmin Müştəriin ticarət platformasından açılması Şirkətlə sifarişə daxil olmaqla nəticələnir; bu sifarişlər yaınız Şirkət tərəfindən bağlana bilər və başqa şəxsə ötürülə bilməz.

Kredit lingi:

CFD Sifarişi etmək üçün Müştəridən vəsait yatırmaq və marjanı saxlamaq tələb edilir. Marja adətən ümumi müqavilənin pul dəyərində qiymətinə proporsional məbləğdir. Bu o deməkdir ki, Müştəri “kredit lingindən” istifadə edərək alqı-satqı edəcəkdir. Bu səbəbdən nisbətən kiçik bazar hərəkətləri Müştərinin mövqeyində kifayət qədər böyük hərəkətə (Müştərinin xeyrinə və ya zərərinə) səbəb ola bilər.

Bazar Müştərinin mövqeyinin əksinə hərəkət edər və/və ya marja tələbləri artarsa, Müştəridən mövqeyini saxlamaq üçün əlavə vəsait yatırmaq xahiş edilə bilər. Əlavə vəsait yatırmaq tələbinə tabe olmamaq onun mövqeyinin(lərinin) bağlanmasına səbəb ola bilər.


Müştərilər ticarət hesablarını yoxlamalı və müvafiq tədbirlər görməlidir, belə ki, kredit lingi itkiləri və/və ya mənfəəti bir neçə dəfə artırır. Şirkət Müştərilərin hesablarını yoxlamır və Müştərinin adından açıq mövqelərlə bağlı qərar qəbul edə bilməz.


Nümunə:

Fərz edən ki, Müştəri ticarət hesabına 2000 USD əlavə etmişdir və tətbiq edilən səmərəli kredit lingi 1:100-dir. Bu səbəbdən Müştərinin alıb-sata biləcəyi mümkün maksimal dəyər 200 000 USD-yə bərabərdir (100 kredit lingi X 2000 USD).


Fərz edən ki, müştəri 100 000 USD (bu mövqe üçün istifadə ilən ilkin marja 1000 USD) ilə CFD mövqeyi açmışdır, bu zaman baarın hərəkəti Müştəyinin zərərinə 2.1% hərəkət edərsə, bu Müştərinin səhmlərinin 2100 USD-yə düşməsi ilə nəticələnəcək və beləliklə mövqe avtomatik bağlanacaq və Müştəri yatırdığı məbləği itirəcəkdir. İtkilər 2100-ə çatdığı zaman Müştərinin yatırdığı məbləğ 2000 USD olduğu üçün Müştəri yatırdığı məbləği itirəcək, lakin qalan 100 USD məbləğini ödəyə bilməyəcəkdir.


Əksinə, bazarın Müştərinin xeyrinə 2.1% hərəkəti zamanı bu, səhmi 2100 USD-yə qaldıracaq və bu məbləğ Müştəri mövqeyini bağlamayanadək Müştərinin ticarət hesabına yatırılmayacaqdır.


Zəhmət olmasa, nəzərə alın ki, sadəlik məqsədilə yuxarıda nümunədə komissiyaların təsiri nəzərə alınmamışdır (məsələn, premium xərclər). Şirkətin xərcləri və/və ya komissiyaları barədə ətraflı məlumat almaq üçün buraya vurun.

Risklərin Azaldılması

Şirkət Müştərinin itkilərini məhdudlaşdıra bilənn itkinin dayandırılması kimi risk azaltma alətləri təklif edir.

Müştəri öz təşəbbüsü ilə itkinin dayandırılması qaydasına əməl etmək üçün məsuliyyət daşıyır. Mövqenin açılmasından sonra itkinin dayandırılması yerləşdirildikdə, bu mövqe müştəri tərəfindən seçilən limitlərdən asılı olaraq avtomatik bağlanacaqdır.


Buna baxmayaraq Müştəri bu risk azaldılma alətlərinin hər zaman və xüsusilə məsələn, reklam bazar şərtlərində müvafiq əməliyyata zəmanət vermədiyini anladığına və qəbul edir. Bundan əlavə müəyyən bazar şərtlərində İtki Dayandırma Sifarişinin icra qiyməti Müştəri tərəfindən qurulan məbləğdən pis ola və real itkilər gözləndiyindən daha böyük ola bilər.

Məhsulun təbiəti və xassələri

CFD-lərlə alqı-satqı etmək çox spekulyativ və yüksək riskli işdir və ictimaiyyətin bütün üzvləri üçün deyil, yalnız aşağıdakı sərmayəçilər üçündür:


  1. cəld edilən iqtisadi, hüquqi və digər riskləri anlayan, bilən və nəzərə almağa hazır olan.
  2. şəxsi maliyyə şərtləri, maliyyə ehtiyatları, həyat tərzi və bütün yatırına sərmayənin itirilməsi zamanı maliyyə vəziyyəti ilə bağlı öhdəliyi üzərinə götürən.
  3. CFD ticarəti ilə bağlı bilik, təcrübə və anlayışı olan.

Şirkətin təklif etdiyi maliyyə alətləri ümumilikdə CFD-ərdir, yəni, dəyəri əsas aktivlərdən fəqli olan derivativ maliyyə alətləri (mübadilə, valyuta cütləri, əmtəə fyuçersləri və ETF-lər üzrə alınıb-satılan səhmlər).

Xtrade CFD Xidməti ilə Forex Ticarəti

Xarici Mübadilə Bazarı (Forex, FX və ya Valyuta Bazarı) valyuta alqı-satqısı üçün qlobal maliyyə bazarıdır. Gündəlik $4 trilyonluq həcmi ilə bu, ən ağır beynəlxalq ticarət bazarıdır.

Daima inkişaf edən valyuta ticarəti cəmiyyətinin bir hissəsi olmağın faydalarından zövq alın və EUR/USD, USD/JPY və GBP/USD kimi mühüm FX cütləri ilə alqı-satqıya başlayın.

Komissiyasız - Dəqiq təyin edilmiş Spredlər!

Alış və satış qiymətləri arasında dəqiq təyin edilmiş spredlər: 2-5 pips EUR/USD. Komissiyasız alqı-satqıdan faydalanın! Bizim xidmət haqlarımıza baxmaq üçün Buraya Kliklə.

Peşəkar Ticarət Dəstəyi

Bizim qrafik, analitik və avtomatlaşdırılmış alət dəstimiz sizə maliyyə bazarlarının ən gəlirli valyuta cütlərində iştirak etmək üçün tələb edilən rəqabət imkanı verir.

Kredit Lingi ilə Ticarət Forex

Marjalı CFD ling mövqeyindən istifadə edərək potensial sərmayədən gəlirinizi artırın. Unutmayın ki, kredit lingi gəlir və xərclərin əhatə dairəsin artırır və siz kredit lingindən istifadə edən zaman ehtiyatlı olmalısınız.

Canlı hesab açın və İndi Ticarətə Başlayın!

Xtrade ilə hesab açmaq 2 dəqiqədən az çəkir. Kredit Kartı, Skrill və ya Bank Köçürməsindən istifadə edərək hesabınızı artırın.

Forex siyahısı

Xtrade ilə CFD Səhmləri alıb satın

Tam rahat xüsusi səhmlər ticarət xidməti ilə üstünlük əldə edin.

Fərq müqaviləsi (CFD-lər) sizə ticarət səhmlərindən faydalanmağı təklif edir. Həqiqi səhmlərdə yalnız marja depozitləri ilə bazar imkanlarından yararlanın.

CFD-lər ilə alqı-satqı edən zaman siz sadəcə olaraq qiymətin artması və ya azalmasını gözləməyə sərmayə yatırırsınız. Siz həqiqi səhmlər alıb satırsınız.

Ticarət Kapitalı ilə Başla

Ən böyük ticarət bazarlarında Səhm CFD-ləri ilə alqı-satqı edin: ABŞ, Almaniya, İspaniya, Fransa və daha çox. Bizim xidmət haqlarımıza baxmaq üçün Buraya Kliklə.

Mənfəət və Xərcinizi əvvəldən müəyyən edin

Ticarətlərinizdə avtomatlaşdırılmış limitlər qurun. Qiymətə çatdıqda mövqelərinizi avtomatik bağlamaq üçün Xtrade platformasının alətlərindən istifadə edin.

Canlı Hesab açın - Cəld və Asan

Xtrade ilə hesab açmaq 2 dəqiqədən az çəkir. Kredit Kartı, Skrill və ya Bank Köçürməsindən istifadə edərək hesabınızı artırın.

Səhmlərin siyahısı

Xtrade ilə CFD İndeksləri alıb satın

Səhm indeks CFD-ləri ictimai ticarət şirkətlərinin indeks qruplarının dəyərini ifadə edən maliyyə alətləridir. CFD indeks ticarəti sizi geniş sayda sərmayə imkanları ilə təmin edir. Siz potensial olaraq həm artan, həm də azalan bazarlarda yararlana bilərsiniz.

Portfelinizin Sıxlığı

S&P 500, Dow Jones, NASDAQ, GER 30, JPN 225 kimi mühüm qlobal indeksləri alıb-satın və qlobal sənaye və iqtisadiyyatlara ani çıxış əldə edin.

Komissiyasız - Dəqiq təyin edilmiş Spredlər!

Alış və satış qiymətləri arasında dəqiq təyin edilmiş spredlər. Komissiyasız alqı-satqıdan faydalanın! Bizim xidmət haqlarımıza baxmaq üçün Buraya Kliklə.

Kredit Lingi ilə Qlobal CFD Əmtəələri

Az məbləğdə marja kapitalından istifadə edərək yüksək məbləğlərlə ticarət effekti əldə edin. Unutmayın ki, kredit lingi gəlir və xərclərin əhatə dairəsin artırır və siz kredit lingindən istifadə edən zaman ehtiyatlı olmalısınız.

Real zamanda İndeks Dərəcələri

İndi ticarətə başlayın və indekslərin pulsuz real zaman dərəcələrinə çıxş əldə edin. Qrafiklərin davamlı olaraq real zamanda yenilənməsi dərəcə dəyişikliklərinin uzun zamanlı təhlilinə imkan verir.

Canlı Hesab açın - Cəld və Asan

Xtrade ilə hesab açmaq 2 dəqiqədən az çəkir. Kredit Kartı, Skrill və ya Bank Köçürməsindən istifadə edərək hesabınızı artırın.

İndeks siyahısı

Xtrade ilə CFD Əmtəələri alıb satın

Birbaşa bizim ticarət platformamızda olan ən populyar əmtəə mallarına çıxış əldə edin: Qızıl, Neft, Gümüş və s. Xtrade ilə siz əmtəənin fiziki satınalma və ya satışı olmadan valyuta cütləri kimi əmtəə ilə də ticarət qura bilərsiniz.

Komissiyasız - Dəqiq təyin edilmiş Spredlər!

Alış və satış qiymətləri arasında dəqiq təyin edilmiş spredlər. Komissiyasız alqı-satqıdan faydalanın! Bizim xidmət haqlarımıza baxmaq üçün Buraya Kliklə.

Kredit Lingi ilə CFD Əmtəələri alıb satın

Xam neft və qiymətli metallardan qəhvə, pambıq və başqa məhsullaradək təklif etdiyimiz hər əmtəə bazarında ticarət edin. CFD lingi sizə ticarət mövqeyindən dəyərlənmənizi möhkəmləndirmək üçün marja depozitindən istifadə etməyə imkan verir. Unutmayın ki, kredit lingi gəlir və xərclərin əhatə dairəsin artırır və siz kredit lingindən istifadə edən zaman ehtiyatlı olmalısınız.

Sifariş Mövqeyinizi Əvvəldən Müəyyən edin

Açılan Alış və ya Satış mövqelərinizi müəyyən etmək üçün bazar təkliflərindən istifadə edin. Bazardakı qalxma və enmələrdən asılı olan imkanlarla alqı-satqı edin.

Mənfəət və İtkiyə Nəzarət

Bizim müasir ticarət alətlərimizlə siz əvvəldən qurulmuş mənfəət/itki limitləri qura bilərsiniz. Sizin mövqeyiniz hədəflərə çatıldıqda bağlanacaq.

Xtrade ilə hesab açmaq 2 dəqiqədən az çəkir. Kredit Kartı, Skrill və ya Bank Köçürməsindən istifadə edərək hesabınızı artırın.

Əmtəə siyahısı

ETF-ləri Xtrade ilə alıb-sat

Müxtəlid ETF-lərimizlə ticarətin yeni yolunu kəşf edin.

ETF-lər (Mübadilə ticarət fondları) əlaqədar aktivlərin seçimi və ya səbəti üçün hazırlanmış bazara uyğun qiymətli kağız məhsullarıdır. Onlar indeks, bölmə, əmtəə, borc və ya valyuta xüsusiyyətlərini izləmək üçün hazırlanmışdır.

ETF-lər maliyyə alətləri portfelinə təsir edir, lakin səhm mübadiləsindəki səhmlər kimi alınıb-satılma üstünlüyü vardır.

Komissiyasız - Dəqiq təyin edilmiş Spredlər!

Alış və satış qiymətləri arasında dəqiq təyin edilmiş spredlər. Komissiyasız alqı-satqıdan faydalanın! Bizim xidmət haqlarımıza baxmaq üçün Buraya Kliklə.

Peşəkar Ticarət Alətləri

Veb, mobil və tablet kimi bütün platformalarımızda təklid edilən real zamanda bazar məlumatı və geniş seçimli qabaqcıl qrafikalar, analitika və avtomatlaşdırılmış alətlərlə yeniliklərdən xəbərdar olun və biliklərinizi artırın.

Geniş çeşiddə alətlər

1 000-dən çox maliyyə aləti və 25-dən çox ETF ilə ticarət təcrübənizi artırın.Xtrade ilə hesab açmaq 2 dəqiqədən az çəkir. Kredit Kartı, Skrill və ya Bank Köçürməsindən istifadə edərək hesabınızı artırın.

ETFlərin siyahısı

Xtrade CFD Xidməti ilə Dövlət Bonlarını alıb-satın

Geniş çeşidli aparıcı borc alətlərimizlə ticarətin yeni yolunu kəşf edin.

Dövlətin borc CFD-ləri dünyanın ən mühüm faizli Dövlət sertifikatlarının dəyərini izləmək üçün maliyyə alətidir. Onlar ABŞ-ın 5, 10 və 30 illin Xəzinədarlıq Banknotları, Britaniya Qiymətli Kağızlar İdarəsi və 10 illik Avro bondlarının gedişatını izləmək üçün hazırlanmışdır.

Bu yeni CFD-lər dövlət borcları dünyasının təsirini təmin edir və uyğun mübadilə açılan kimi ticarətə uyğun olması ilə əlavə faydaya malikdir.

Komissiyasız - Dəqiq təyin edilmiş Spredlər!

Alış və satış qiymətləri arasında dəqiq təyin edilmiş spredlər. Komissiyasız alqı-satqıdan faydalanın! Bizim xidmət haqlarımıza baxmaq üçün Buraya Kliklə.

Peşəkar Ticarət Alətləri

Veb, mobil və tablet kimi bütün platformalarımızda təklid edilən real zamanda bazar məlumatı və geniş seçimli qabaqcıl qrafikalar, analitika və avtomatlaşdırılmış alətlərlə yeniliklərdən xəbərdar olun və biliklərinizi artırın.

Geniş Çeşidli Alətlər

ABŞ, BK və Alman dövlətlərindən maliyyə borcu alətləri ilə ticarət təcrübənizi artırın.Xtrade ilə hesab açmaq 2 dəqiqədən az çəkir. Kredit Kartı, Skrill və ya Bank Köçürməsindən istifadə edərək hesabınızı artırın.

Bondların siyahısı

Kripto-valyuta CFD-lərini Xtrade ilə alıb satın

Birbaşa bizim ticarət platformamızda olan ən populyar kripto-valyutalara çıxış əldə edin: Bitcoin, Litecoin, Dash və Ethereum.

2017-ci ilin əvvəlindən ~1500%-dən çox qazanan ən qaynar maliyyə bazarı alətləri ilə alqı-satqı edin.


2016-cı ilin sonuna 70n çox rəqəmsal valyuta təqdim edilmiş və istismara verilmişdir. Bunu nəzərə alaraq 2017-ci ildə rəqəmsal valyuta bazarında ümumi ticarət həcminin $98,352,688,563 məbləğinə çatması təsadüfi deyil. Bu fenomenal məbləğ bu bazarın cəmi 8 il öncə qurulması faktını nəzərə aldıqda daha həyəcanverici görünür.

Rəqəmsal valyuta bazası çox dəyişkən və intensiv trendləri olan bazardır.

Kripto-valyuta CFD-lər

Kripto-valyuta CFD-lər (Fərq Əlaqəsi) əlinizdə heç bir sikkə olmadan kripto-valyuta bazarında alqı-satqı etmək imkanı təklif edir.

Kripto CFD alıcı və satıcı arasında bağlanan müqavilədir. Burada adətən satıcı alıcıya kripto aktiv və onun müqavilənin sonuna olan qiyməti arasındakı fərqi ödəyir.

Komissiyasız - Dəqiq təyin edilmiş Spredlər!

Alış və satış qiymətləri arasında dəqiq təyin edilmiş spredlər. Komissiyasız alqı-satqıdan faydalanın! Xidmət haqqına baxmaq üçünBuraya Kliklə.

Kripto-valyuta CFD-ləri ilə Kredit Lingi ilə alqı-satqı edin

Kredit lingi alətindən istifadə edərək ticarət potensialını artırın. Unutmayın ki, kredit lingi sizin xeyrinizə və əleyhinizə işləyə bilər və siz müvafiq ehtiyat tədbirləri görməlisiniz.Xtrade ilə hesab açmaq 2 dəqiqədən az çəkir. Kredit Kartı, Skrill və ya Bank Köçürməsindən istifadə edərək hesabınızı artırın.

Kripto-valyutaların siyahısı

Real Hesab
Hesab açın və geniş çeşidli CFD alətlərimizə çıxış əldə edin.$25 Nəğd Bonus Depozit tələb edilmir.
*Şərtlər tətbiq edilir
Ticarət CFD-ləri mühüm risk itkisini cəlb edir. FX/CFD-lərlə ticarətin ciddi risk səviyyəsi vardır və siz bütün kapitalınızı itirə bilərsiniz. Zəhmət olmasa, bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.